İş yeri İlaçlama

Çalışanlar için günlerinin çoğu bölümünü geçirdikleri işyerlerinin temizliği son derece önem taşımaktadır. Sağlıklı bir iş ortamı için gerekli önlemlerin alınması ise bir zorunluluktan öte değildir. Bu anlamda işyeri ilaçlama işlemlerinin periyodik olarak yapılması daha hijyenik ve haşerelerden arındırılmış ortamların oluşturulması adına öncelikli önlemler arasında yer almaktadır.

Sürekli bir insan ya da üretim sirkülasyonunun olduğu ortamlarda haşereler kendilerine yaşam alanları oluşturabilmektedirler. Bu alanların yapısına göre değişkenlik gösteren bir durum olmasının yanı sıra kesinlikle önüne geçilebilir bir sorundur. İşyeri ilaçlama işlemi öncesinde bulunulan ortamın fizibilitesinin profesyonelce yapılması son derece önemlidir. Fizibilite raporları doğrultusunda uzman ekiplerce gerçekleştirilen temizlik işlemi kesin çözüme ulaşmada en belirgin yoldur. Haşerelerin yaşam alanı kurdukları ortamların, haşerelerin hangi tür içerisinde yer aldığının tespitinin ardından kullanılacak ilaçlar belirlenir. Doğru uygulama başarılı sonuçlar elde etmede asla göz ardı edilemeyecek bir husustur. Ortamdan arındırılması hedeflenen canlı türlerine uygun ilaç belirlemek sonrasında oluşabilecek ve sağlık tehdidi oluşturabilecek durumların önüne geçmek demektir. İşyeri ilaçlama işlemi bu anlamda düşünüldüğünün aksine son derece titizlik isteyen bir uygulamadır. Uygulama sonrasında uzun süre varlığını koruyarak insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturacak tortu, kalıntı gibi izlerin kalmaması ancak profesyonel bir çalışma neticesinde elde edilebilmektedir. Dolayısıyla doğru uygulama ve nitelikli bir ekip bu işin üstesinden çok daha başarılı bir şekilde gelebilmektedir.

Tek bir işyeri ilaçlama işlemi ile o an için kesin sonuçlar elde edilmiş olsa dahi bu sonuçları uzun bir zaman dilimine yaymak pek de mümkün olamamaktadır. Uygulamaların periyodik olarak yaptırılmasının önemi bu noktada kendisini daha fazla hissettirmektedir. Ortam değişkenlerine bağlı olarak varlığını gösteren haşereler ile mücadelede uzun soluklu ve kesin çözümlerin getirilmesi için profesyonel kişilerin önerileri gerçekleştirilmelidir.

Nitelikli ilaçlar ile gerçekleştirilen uygulamalar yok edilmesi gereken türleri hedef alırken o ortamın sağlık koşullarında risk oluşturabilecek faktörleri en aza indirgemektedir. Kanserojen içerikli kimyasalların kullanımına mahal vermemek işyeri ilaçlama işleminin işinin ehli ve gerekli belgelere sahip firmalara emanet edilmesi sonrasında doğabilecek sorunları ortadan kaldırmaktadır.

13 Temmuz 2014
bosluk
ilaçlama şirketi Son Yazılar FriendFeed

Tüm Yazılarımız