Bahçe İlaçlama

Bahçe ilaçlama kesinlikle profesyonel bir uygulama gerektirmektedir. Birçok haşere, kemirgen ya da sürüngen tipi hayvanların yaşam alanı olmaya en elverişli alanlar olarak bilinen bahçelerin daha güvenilir hale getirilebilmesi için çeşitli yöntemler söz konusudur. Özellikle haşere ve kemirgen türleri için ayrı ayrı uygulama yapılması başarılı sonuçlar elde etmek için başlıca unsurlardandır. Bu anlamda kişilerin kendi çabaları ile mücadele etmeleri son derece etkisiz olacaktır. Dolayısıyla zaman kaybı olarak nitelendirebilmektedir.

Bahçe ilaçlama, insan sağlığı açısından son derece tehlike arz eden istenmeyen durumların sonlanması anlamına gelmektedir. Daha güvenli bir alan oluşturulması adına ihmal edilmemesi gerekmektedir. Anlık çözüm önerileri ile bahçede yaşayan canlı türlerinin üreme dönemlerinin önüne geçilememekte, bu durum da bir süre sonra bahçelerin aynı istilaya tekrar maruz kalmasına neden olabilmektedir. Genellikle bahar aylarında başlaması önerilen uygulamalar, yaz aylarının sonuna kadar gerçekleştirilebilecek bir dönemi kapsamaktadır. Bahçe ilaçlama mücadelesinin uzman kişiler tarafından yapılması başarılı sonuçların kaçınılmaz olmasına imkan vermektedir. Çok daha temiz ve güvenli bir alan elde etmek için profesyonel kişilere emanet edilmesi gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir.

Bütün bunların yanı sıra yetişen bitkilere, ağaçlara zarar veren bu tip canlıların önüne geçmek bir bahçenin yok olmasını önlemek ile eş değerdir. Özellikle uzman yaklaşımın öneminin vurgulanmasının sebebi, istenmeyen türler ile mücadele edilirken bahçedeki bitkilerin, ağaçların ya da yetiştirilen ürünlerin zarar görme riskini ortadan kaldırmaktır. Bahçe ilaçlama uygulaması gerçekleştirilirken sağlık ile var olmasının istendiği diğer canlılar da yok edilebilmektedir. Bu durum telafisi olmayan hasarlara yol açabilmekte, böcek ve haşerelerle mücadele hüsran ile sonuçlanabilmektedir. Her ne suretle olursa olsun zirai ilaçlama bilgisine vakıf uzman bir ekibin ellerine teslim edilmesi gereken bahçeler, sadece istenmeyen türlerden arındırılmalıdır. Çevreye ve insan sağlığına zarar vermediğinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı ilaçlar kullanılmalıdır. Basit gibi görünen bahçe ilaçlama düşünüldüğünün aksine son derece hassasiyet gerektiren, ancak zirai bilgisi olan profesyonel ve alanında uzman kişilerin uygulayabileceği bir mücadeledir. Daha sağlıklı bir çevre ve daha güvenilir bahçeler için haşerelerden, kemirgen ve diğer istenmeyen canlı türlerinden arıtma işlemi bu prosedürlerle gerçekleştirilmelidir.

13 Temmuz 2014 Saat : 1:49
ixiradmin
devamını oku

Okul İlaçlama

Okullar özellikle sağlık ve temizlik söz konusu olduğunda en kritik yerler arasında sayılmaktadır. Yüzlerce insanın gününün büyük bir çoğunluğunu geçirdiği bu alanlardaki hijyen koşullarının üst düzeye taşınması kesinlikle bir zorunluluktur. Bu çoğunluğun yaş grubu ele alındığında ise kritik sayılabilecek etkenler çok daha fazla ön plana çıkmaktadır. Okul ilaçlama uygulamasının profesyonel ve sertifikalı personeller tarafından gerçekleştirilmesi bu anlamda hayati bir öneme sahiptir. Uygulamanın ardından risk ortamı oluşturabilecek her türlü ihtimalin telafisi ve mazereti söz konusu değildir.
Haşerelerin ve kemirgenlerin sıklıkla yaşam alanı oluşturdukları okullar, periyodik bakıma sokulmalıdır. Okul ilaçlama işlemi öncesi kesinlikle keşif yapılmalıdır. Haşerelerin türleri ve yumurtlama alanları tespit edilmeli, ortaya çıkarılan fizibilite raporları doğrultusunda doğru uygulamalar ile arındırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu tür alanlarda sıradan ilaçların kullanılmaması gerekir. Ardında tortu, kalıntı bırakan, yoğun kimyasal ve kanserojen içerik barındıran, insan sağlığını hiçe sayan ilaçlarla yapılacak bir uygulamanın, özellikle okul ilaçlama söz konusu olduğunda asla kabul edilebilirliği yoktur. Kalıntılar uzun süre tehlike faktörünü barındırabilmektedirler. Hayati risk taşıyan etkileri çok kolay geçmemektedir. O an için bir sağlık sorununa neden olmasa dahi bir zaman sonra etkileri su yüzüne çıkacaktır ki bunun geri dönüşü yoktur.
İlaçlama işlemi titizlik ve hassasiyet gerektirir. Sıradan bir işlem değildir. Profesyonel uygulama zorunluluğu vardır. Kullanılan ilaçların istenmeyen türlere uygunluğu başarılı sonuçlar elde etmede birincil kuraldır. Alanların tahmin edilmesi zor yerlerinde yumurtalarını bırakan ve kısa sürede binlerce sayıya ulaşan haşerelerin iyi tanınması ve tanımlanması gerekmektedir. Bunun sağlanması ise anca uzman personeller sayesindedir. Dolayısıyla okul ilaçlama söz konusu olduğunda profesyonel tercihlerin yapılması hayati önem taşımaktadır. Çocukların bağışıklık sistemleri yetişkinlere oranla daha zayıf ve savunmasızdır. Sayısız hastalığın bulaşmasına neden olan haşere ve kemirgenler ile aynı ortamda olmaları ihtimali dahi kabul edilebilir değildir. Okul ilaçlama işleminin yapılması ve bunun bir periyodik düzene sokulması gerekir. Bu sayede gerçek bir mücadeleden söz etmek mümkündür ki; başarılı sonuçlara ulaşmak da kaçılmaz olacaktır. Daha temiz ve sağlıklı ortamlar için yapılması gerekenler ihmal edilmemelidir.

13 Temmuz 2014 Saat : 1:48
ixiradmin
devamını oku

Hastane İlaçlama

İnsanların sağlıklı yaşam sürmek ya da sağlıklarına kavuşmak için gittikleri hastaneler, hijyen konusunda dikkat edilmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Hastane ilaçlama işlemi yapacak personelin gerekli eğitimi ve belgeleri almış olmaları gerekmektedir. Gelişi güzel bir uygulamanın kitlelere mal olacak sorunları da beraberinde getirme olasılığı sanılanın aksine asla imkansız değildir.

Tıbbi atıkların yoğun olduğu hastanelerde, bu atıklar ile temas eden kemirgen ve haşere türlerinin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların, mikropların, virüslerin yayılma riski oldukça fazladır. Dolayısıyla hastane ilaçlama yapacak personelin bu bilinci ve sorumluluğu üst düzeyde taşıması zorunluluğu vardır. Özellikle hastane enfeksiyonunun sıklıkla rastlanılan bir durum olduğu düşünülürse, en yoğun temizlik işlemlerinin yapılmasına rağmen bu temizliğin devamlılığın sağlanması konusunda ne denli zorlanıldığının bir göstergesidir. Son derece yoğun bir insan sirkülasyonunun ve aktivitenin gerçekleştiği hastanelerde bu devamlılığı sağlamak bazen mümkün olamamaktadır. Bunun yanı sıra türlü haşere ve kemirgen istilasının olma ihtimalinin ise asla telafisi yoktur. Bu nedenle gerekli yetki ve donanıma sahip personeller aracılığı ile gerçekleştirilen periyodik hastane ilaçlama bir zorunluluktan başka bir şey değildir. Bu hususta dikkat edilmesi gereken noktalar elbette ki detaylı bir tespit ve keşfin gerçekleştirilmesi akabinde en uygun ekipmanlar sayesinde sorunun kesin çözüme ulaştırılmasıdır. Asla göze alınmayacak risk faktörleri söz konusu olduğunda periyodik işlemlerin zorunluluğu su yüzüne çıkmaktadır. Bu anlamda hastane ilaçlama özellikle öncelikli uygulamalar arasındadır. Amatör yaklaşımlardan söz edilmesi mümkün değildir. Dezenfekte ile gelen kimyasal atıkların ve tortuların ihtimalinin dahi mazereti yoktur. İnsan ve çevre sağlığına tehdit oluşturacak her türlü ihtimalin saf dışı edilmesi gerekliliği diğer tüm alan ilaçlamalarında olduğu gibi hastane ilaçlama uygulamasında da birincil hedeftir. Bu hedef doğrultusunda alınacak kararların en profesyonel kişiler ile işini en iyi yapan firmalar tarafından uygulama konulması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Hastaneler, insan sağlığının öncelik olduğu kurumlardır. İnsanların şifa aradıkları bu yerlerde hastalık kapmaları ihtimalinin izahatı yoktur. Hastane ilaçlama bu anlamda farklı bir hassasiyet gerektirmektedir. Bu bilinç ve sorumluluk düzeyinde kişiler aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

13 Temmuz 2014 Saat : 1:47
ixiradmin
devamını oku

Fırın İlaçlama

Tarım Bakanlığının 30 Mart 2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan kanun gereğince gıda maddeleri üreten ya da satan işletmelerin ruhsatlı ilaçlama kontrolü ve ilaçlama yaptırmaları yasal bir zorunluluktur. Her gün evlerimize giren ekmek gibi gıda maddelerinin üretimini yapan fırınlar bu konuda vicdani sorumluluğu da bünyelerinde barındırmak durumundadırlar. Fırın ilaçlama uygulamasına geçilmeden önce detaylı bir keşfin yapılması, doğru yöntem ve ilaç belirlemelerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi insan sağlığı açısından ayrıca önem arz eder.
Haşerelerin en fazla barındığı yerler olarak bilinen bu tarz işletmelerde temizlik hususlarında gösterilen hassasiyet göz ardı edilemeyecek bir kural niteliğindedir. Fırın ilaçlama yapılacak alanın öncelikle detaylı incelenmesi, fizibilite raporunun tüm detayları içerecek şekilde çıkartılması ve bu uygulamanın çıkan sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kimyasal içerikli maddelerle sağlanan temizlik ve ilaçlama işleminde sonradan doğabilecek zararların boyutlarını önceden kestirebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla işinin ehli, uzman kişilerce yapılan bir fırın ilaçlama uygulaması bu olasılıkları neredeyse tamamıyla ortadan kaldırmaktadır. Amatör kişiler ile çalışma riskinin göze alınamayacağı belki de en önemli ve riskli alan içerisine giren bu tür işletmelerde kesinlikle profesyonel bir çalışma ve uygulama işlemine gidilmelidir.

Fırın ilaçlama, özellikle uygulama esnasında en çok dikkat edilmesi gereken hususları içeriğinde barındırması nedeni ile çok daha titiz bir çalışma gerektirmektedir. Uygulamayı gerçekleştirecek firma personeli bu sorumluluğun bilincinde profesyonel insanlar olmalıdır. Tortu, kalıntı gibi uzun süre etkisini yitirmeyen kimyasallar ile sebep olunabilecek zararların telafisi ve geri dönüşü yoktur. Kullanılacak ilaçların alana ve tespit edilen haşerelere uygunluğu, ardında risk faktörü oluşturacak kalıntılar bırakmaması, doğru bir uygulama için olması gereken en önemli uygulama aşamalarıdır. Bunun dışında bir anlayış ve yaklaşımla gerçekleştirilen bir fırın ilaçlama işleminin izahatı yoktur. Dolayısıyla bu bilinçle yola çıkarak, profesyonel ve işinde uzman firmalar aracılığı ile işlemin gerçekleştirilmesini sağlamak, en başlıca vicdani sorumluluk kapsamında sayılacağı gibi yasal bir zorunluluk olduğu da unutulmamalıdır.

İnsanlara gıda üretimi gerçekleştiriyorsanız, gönül rahatlığı ile sunabileceğiniz hijyen ortamının ve sağlıklı ürünlerin garantisini verebiliyor olmalısınız.

13 Temmuz 2014 Saat : 1:46
ixiradmin
devamını oku

Fabrika İlaçlama

Fabrikalar üretim alanı ve insan sayısının yoğun olduğu çalışma sahaları olmaları bakımından her türlü hastalık yayılma hızının en yoğun yaşandığı yapılardır. Fabrika ilaçlama işlemi yapılmadan önce etkili bir keşif süreci olmalıdır. Doğru tespitler ile elde edilen belirlemelere göre ilaç ve uygulama seçimi gerçekleşmelidir. Birçok insanın hayatını riske edecek, profesyonellikten uzak yaklaşımlara itimat etmek, son derece yanlış bir tercih olacaktır.

Mühendislerin gerçekleştirdiği tespitler doğrultusunda, insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmayacak belirli standartlara uygun ilaçların kullanılması en etkili çözüm önerisidir. Kesin çözüme ulaşmada belki de tek yol işinin uzmanı kişilere fabrika ilaçlama uygulamasının yaptırılmasıdır. Üretim alanına göre değişkenlik gösteren canlı türlerinin istilasının önüne geçmek adına düzenli uygulama yapılmasında fayda vardır. Çalışan ve üretilenin hayati risk taşımadığı bir ortam oluşturabilmek, ancak bu şekilde mümkündür. Haşere gibi canlıların üreme ve çoğalma süresi oldukça hızlıdır. Baş edilemeyecek noktaya gelmesi tahmin edilenden son derece kısa bir süredir. Düzenli fabrika ilaçlama ile bu tatsız durumun önlenmesi ise mümkündür. Kullanılan ilaçların özellikleri, dikkat edilmesi gereken hususların başında gelir. Bu detay hem yok edilecek canlının türü açısından hem de sonrasında orada bulanacak insanların hayatına oluşturacağı risk açısından önem taşır. Kimyasal içeriğe sahip ilaçların ardında tortu, kalıntı bırakmaması gerekir. Bu kalıntıların etkisinin uzun süre yok olmadığı düşünülürse, yol açabileceği tahribatı anlaşılır kılmak daha kolay olacaktır. Bu nedenle bu tip konularda özellikle hassasiyet göstermek son derece önemlidir.

Fabrika ilaçlama işlemi, yapılan tüm tespitlerin ardından uzman kişilerce gerçekleştirildiğinde istenmeyen sonuçlar oluşa bilme ihtimali bir o kadar azalmaktadır. Alan tüm haşere, fare, kemirgen gibi canlılardan arındırılmakta, daha sağlıklı ve daha temiz üretim alanları oluşturulmaktadır. İnsan ve çevre sağlığına duyarlı firmalar ile çalışıldığında ise bu başarı oranı iki katına çıkmaktadır. Yok ederken, edilmesi gerekene yönelik hareket etmek kesinlikle tek hedef olmalıdır. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan süreçlere girmek kuvvetle muhtemeldir. Fabrika ilaçlama uygulaması işlemler bütünüdür. Keşif, tespit bu basamakların ilk ve en önemli kademelerdir.

13 Temmuz 2014 Saat : 1:44
ixiradmin
devamını oku

Mağaza ve AVM İlaçlama

Mağaza ve AVM İlaçlama
Mağaza, alışveriş merkezleri gibi alanlar, insan sirkülasyonunun oldukça yoğun olduğu yerlerdir. Dolayısıyla birçok bulaşıcı hastalığın yayılma oranı diğer alanlara nazaran daha fazladır. Temizliğin özellikle önem kazanmasının başlıca nedeni bu tip risk faktörleri sayılabilir. Her türlü gereksinime karşılık hizmet veren mağaza ve AVM ilaçlama uygulaması bu anlamda ihmal edilmemesi gereken bir işlemdir. İnsandan insana bulaşan hastalıkların bazı haşere ya da kemirgenler aracılığı ile daha tehlikeli boyutlara geldiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra salt bu hayvanların taşıdığı virüs ve mikropların kişilere bulaşması sonucu ölümlere yol açan durumlar gözlenmektedir.

Mağaza ve AVM ilaçlama işlemine başlanmadan önce, son derece geniş metrekareye sahip bu tip alanların fizibilite raporlarının çıkarılması gerekmektedir. Alanında yetkinliğe sahip mühendisler tarafından oluşturulan raporların ışığında daha etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Gerçekleştirilen tespitler neticesinde elde edilen veriler nasıl bir uygulama yapılmasının gerektiğine dair cevapları barındırmaktadır. Hangi tip ilaçların kullanılacağı, hangi yerlerde yoğunluk olması gerektiği gibi birçok sorunun cevabı için bu keşiflerin yapılması asla ihmal edilmemelidir. Kullanılacak ilaçların niteliği de son derece önem arz etmektedir. Ardında kalıntı, tortu bırakmayan yasal tüzüğe uygun ilaç kullanımı ancak gerekli sertifika ve belge sahibi işletmeler tarafından sağlanmaktadır. Aksi takdirde mağaza ve AVM ilaçlama yapılırken yoğun kanserojen içeren kimyasalların kullanımının önüne geçilmesi mümkün değildir. Çevre ve insan sağlığını son derece olumsuz etkilere maruz bırakan bu tip ilaçlar, uzun süre zararlı etkilerini devam ettirdiklerinden dolayı istenmeyen kötü sonuçlara neden olabilmektedir. İnsan sağlığının ihmale gelmediği gerçeği ise herkes tarafından bilinmektedir.

Mağaza ve AVM ilaçlama uygulaması için kesinlikle profesyonel destek alınmalıdır. İşinin ehli, sertifikalı personeller tarafından gerçekleştirilecek her işlem, çok daha nitelikli ve başarılı olmaktadır. En etkili ve uzun süreli kesin çözümler için bu uygulamaların periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Haşere ve kemirgenlerin kuluçka evresinde gerçekleştirilen tek bir uygulama kısa bir süre sonra çok daha fazlası ile karşılaşılması anlamına gelecektir. Periyodik uygulamalar ise üreme dönemlerini de kapsadığından dolayı kesin sonuca ulaşmada en etkili yoldur.

13 Temmuz 2014 Saat : 1:43
ixiradmin
devamını oku

Gemi İlaçlama

Sürekli seyir halinde olan gemilerin dezenfekte edilmesi son derece önem arz eden bir konudur. Özellikle uluslararası gidip gelen, bu uzun süreli seyahatleri gerçekleştiren gemilerde haşerelerle mücadele oldukça zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir. Farklı farklı ülkelerde gerçekleşen duraklamalar bu süreci daha da zorlu yapabilmektedir. Gemi ilaçlama özellikle çalışanların ve yolcuların sağlığının riske edilmemesi bakımından ihmale gelmeyecek bir işlemdir. Bu işlemin periyodik yapılması ise mücadelenin zorlu bir süreç olmaktan kurtarılması adına önemli bir yaklaşımdır.

Farklı ülkelerde gerçekleştirilen duraklamalar neticesinde haşereler aracılığı ile taşınma olasılığı yüksek mikrop ve virüslerin kendi ülkeniz sınırlarına taşınma riski oldukça fazladır. Kaynağı bilinmeyen bu tip hastalıklarla mücadele de bir o kadar zorlu olabilmekte daha da kötüsü ölümlere yol açabilmektedir. Gemi ilaçlama ile gerçekleştirilen önlem öncelikle bu sorumlulukla yapılmalı, kaynağı bilinmeyen hastalıkların önüne geçmek adına ise periyodik olarak gerçekleştirilmelidir. İşlemi yapacak personelin bilinçli olması gerekmektedir. Uygulamada profesyonel yaklaşımların söz konusu olabilmesi için gelişi güzel bir gemi ilaçlama olmaması, hassasiyet gösterilmesi gereken hususların önüne geçilmesi sorumluluğu taşınmalıdır. Uzun süreli seyahat halindeki gemiler, her türlü haşere ve hastalık için en uygun yerler olarak görülmektedir. Kalabalık insan topluluklarının bir arada sıklıkla olması ihtimali, yük gemilerinde taşınan metalar ile birlikte bu haşerelerin yer değiştirme ihtimalleri, bu yer değişikliklerinin ise bulaşıcı hastalıkların da kaynağı olabilme ihtimalleri asla göz ardı edilmemelidir. Son derece önemsiz ya da imkansız gibi görünen tüm hususlar bir çok riskin başlangıç noktası olarak karşımıza sıklıkla çıkabilmektedir. Gemi ilaçlama işlemi bu anlamda hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla yeterlilik belgesini elinde bulunduran, işinin sorumluluğunun bilincinde profesyonel insanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Gerekli tespitlerin yapılmasının ardından uygun ekipman ve uzman personel ile gerçekleştirilecek gemi ilaçlama işleminde çok daha kesin sonuçlara varılabileceği unutulmamalıdır. Kesin sonuçlarla elde edilen çözümün ardından periyodik uygulamaların yapılması asla ihmal edilmemelidir. Bir tek uygulama ile elde edilen kesin sonuçların devamlılığı hususunda garanti verilmesi mümkün değildir. Gemi var oldukça üzerinde yaşam alanı oluşturmaya çalışan haşerelerin varlığı da var olacaktır. Dolayısıyla uzun süreli sonuçların devamlılığı için periyodik ilaçlama yaptırılması hayati önem taşımaktadır.

13 Temmuz 2014 Saat : 1:40
ixiradmin
devamını oku

Otel İlaçlama

Oteller, birçok farklı ülkeden gelen insanların konaklama yerleri olmaları bakımından temizlik konusunda daha titiz bir çalışma gerektirir. Haşere ve kemirgenler tarafında bulaşıcı hastalıkların taşınma olasılığı oldukça yüksektir. Bu tarz yerlerde ise bu tehlike daha üst düzeylere taşınabilmektedir. Dolayısıyla otel ilaçlama söz konusu olduğunda bunu profesyonel bir ekibin gerçekleştirmesi son derece önemlidir. Doğru uygulamalar daha başarılı sonuçlar elde etmek demektir.

Haşereler ve kemirgenler otel gibi alanlarda yaşamsal ihtiyaçlarını çok daha rahat karşılaya bildiklerinden üreme hızları oldukça yükselmektedir. Bu sayı önüne geçilmez rakamlara ulaşabilmektedir. Uzman ekiplerce gerçekleştirilecek otel ilaçlama uygulamasının periyodik olarak yaptırılması bu anlamda kesin çözüme ulaşmanın tek yoludur. Aksi takdirde o an için başarılı sonuçlar elde edilmiş olsa da uzun soluklu bir arındırmadan söz etmek pek de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Üreme ve çoğalma süreleri oldukça hızlı olan haşerelerin yeniden gündeme gelmesini engellemek ancak bu sistemle mümkündür. Uzman ekip ve mühendisler aracılığı ile yapılan tespitler, elde edilen veriler ışığında hangi türde ilaç kullanılacağının belirlenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede doğru uygulamanın yapılmasına olanak tanınır. İlaçların ardında bırakacağı kalıntılara karşı önlem alınır. Özellikle ağır kimyasallarda bu kalıntılar uzun ömürlü olmaktadırlar. Dolayısıyla insan ve çevre sağlığını tehdit edecek unsurlar arasında yer alırlar. Nitelikli bir otel ilaçlama ile bu risk faktörleri en aza indirgenir. Son derece başarılı sonuçlar elde etmenin tek yolu uzman ve profesyonel personellere güvenmektir.

Sayısız insanın konakladığı bu tip işletmelerde, sağlığı göz ardı etmenin sonuçları tahmin edilenden çok daha ağır olabilmektedir. İhmal edilmemesi gereken bir süreç söz konusudur. Otel ilaçlama işleminin periyodik olarak yapılması temiz ve sağlıklı bir ortamın oluşturulması demektir. Ve bu oluşumun süreklilik kazanması için bu uygulama bir gerekliliktir. Doğru tespitler ve doğru uygulamalar için işinin ehli insanlar çalışmanın önemi yadsınamaz bir gerçektir. Profesyonel kişilerin gerekli belge ve sertifikaları bulunmaktadır. Hangi haşere için hangi ilaç kullanımının etkili olduğu ancak bu kişiler tarafından bilinmektedir. Güven vermeyen kişi ve işlemlerin önüne geçmek insan ve çevre sağlığı açısından bir sorumluluk anlamına gelmektedir.

13 Temmuz 2014 Saat : 1:39
ixiradmin
devamını oku

Kafe İlaçlama

Kafeler, restoranlar gibi işletmeler özellikle temizlik konusunda son derece hassas bir uygulama gerektiren alanlardır. İnsanların gıda gereksinimlerini karşıladıkları bu tip alanlar, haşerelerin en yoğun yaşam ve üreme ortamlarını oluşturdukları yerlerdir. Dolayısıyla gerekli önlemler alınmaz ise insan sağlığını tehdit edebilecek unsurların yoğun olduğu yerler haline dönüşmeleri de kuvvetle muhtemeldir. Kafe ilaçlama işleminin yapılması neticesinde sağlıklı yerler elde etmek kaçınılmazdır.
Bu tip işletmeler kişilerin sıklıkla ziyaret ettiği ve gıda üretiminin yapıldığı yerlerdir. Haşere ve kemirgenlerin kalıcı yaşam alanı oluşturmalarına elverişli ortam değişkenlerine sahip olmaları bakımından da son derece riskli alanlardandır. Kafe ilaçlama uygulamasının periyodik olarak gerçekleştirilmesi an için genel bir arındırma sağlanmasının yanı sıra temizliğin devamlılığı için de hayati önem taşımaktadır. Belirli bir kuluçka dönemi ile birlikte inanılmaz bir hızla üreme sağlayan ve her an bir öncekinde çok daha yoğun bir artış baş gösteren haşerelerin tespitinin doğru yapılabilmesi doğru uygulama adımları için en gerekli unsurlardandır. İlaçlama yapılacak alanın da keşfi neticesinde elde edilen veriler ışığında gerçekleştirilecek işlemler başarılı sonuçları kaçınılmaz hale getirmektedir. En nitelikli kafe ilaçlama uygulaması için gereken tek şey profesyonel bir firma desteğine alanın emanet edilmesidir. Bütün bu keşiflerin ardından fizibilite raporunun da çıkarılması ile doğru uygulama ve doğru ilaç seçimi gerçekleştirilmektedir. Mevcut zararlılara uygun tercihler ile yapılan işlemler çok daha başarılı olmaktan öte alandaki yaşamsal etkenlere zarar verebilecek, insan ve çevre sağlığını riske edecek faktörleri de ortadan kaldırmaktadır.

Kanserojen yoğunluğu tartışmaya açık kimyasallar, arkalarında bıraktıkları tortu ve kalıntılar ile hayati değerleri uzun süre riske edecek etkileri de taşımaya devam etmektedirler. Bu durumda sağlıklı bir kafe ilaçlama işleminden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu tip uygulamaların sıradan kişilere yaptırılması ihtimali bile korkunç sonuçlara neden olabilmesi bakımından son derece düşündürücüdür. Gerekli belgeleri ve uzmanlığı ellerinde bulunduran yetkili firmalar ve işinin ehli personeller aracılığı ile profesyonelce gerçekleştirilen uygulamalarda gerçek başarıdan söz etmek çok daha doğrudur. Bu işlemlerin periyodik olarak yaptırılması ise temizliğin daimi kılınması için adeta bir zorunluluktur.

13 Temmuz 2014 Saat : 1:39
ixiradmin
devamını oku

Bina, Site ve Apartman İlaçlama

Büyük alanlarda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri ilaçlama ile istenmeyen canlı türlerini temizleme işleminin kökten gerçekleştirilmesidir. Genellikle başarısızlıkla sonuçlanan bu durum, bir zaman sonrasında bu hayvanların üremesi ile daha da başa çıkılamaz bir şekilde tekrar gündeme gelmesidir. Son derece maliyetli sonuçlara ulaşan durum, kesinlikle sıkıntı yaratacak boyutlara gelmektedir. Özellikle bina, site ve apartman ilaçlama uygulamasına geçilmeden önce iyi bir keşif yapılması, durumun kronikleşmesinin önüne geçmektedir. Bu keşif için ciddi bir mühendislik bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla profesyonel hizmet almak kesinlikle bir zorunluluktur.

Bu geniş yerlerde kendilerine yaşam alanı oluşturan fareler, hamam böcekleri, kalorifer böcekleri, periyodik olarak yapılan bina, site ve apartman ilaçlama işlemi ile ancak yok edilebilmektedir. İyi bir keşfin ardından nitelikli uygulama sonrasında başarılı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bodrum, çatı, merdiven boşlukları, havalandırma gibi alanlarda sıklıkla görülmektedirler. Ve bu alanlar, bu tip hayvanların en çok üredikleri ve yaşadıkları yerler olarak kabul edilmektedirler. Dolayısıyla bina, site ve apartman ilaçlama söz konusu olduğunda son derece geniş ve karmaşık yapılardan bahsedilmesi kuvvetle muhtemeldir. Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, rutin yaşam öğelerini sekteye uğratmadan gerçekleştirilecek bir uygula kesinlikle öncelikli tercih olmalıdır. Bir alan temizliği gerçekleştirirken diğer taraftan zarara yol açma ihtimali asla kabul edilebilir değildir. Profesyonel ekip işi olan bina, site ve apartman ilaçlama bu hassasiyet üzerinde yoğunlaşan bir mücadele ile gerçekleştirilmek durumundadır. Aksinin kabul edilmesi riske girmek demektir.

Bu tip hayvanların yaşadıkları alanların dışında da çoğalma hızı inanılmazdır. Dairelerin içine girme olasılıkları tahmin edilenden çok daha fazladır. Ki bunun daire sahibi kişinin temizlik anlayışı ile de herhangi bir ilgi yoktur. Bu nedenle periyodik ilaçlama yapılması önem taşımaktadır. Önüne geçilmez bir hale gelmeden önlem alınmalıdır. Bina, site ve apartman ilaçlama işleminde doğru ekipmanların kullanılması ve ilaç seçimi hayati önem taşımaktadır. Tüm konutların ihtiyacına, sağlığa ve çevreye uygun doğru ilaçların belirlenmesi hem kesin çözüm hem de doğru uygulama anlamına gelmektedir. Ve taviz verilebilecek bir husus değildir.

13 Temmuz 2014 Saat : 1:38
ixiradmin
devamını oku
  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >
ilaçlama şirketi Son Yazılar FriendFeed

Tüm Yazılarımız